دریافت مقاله فناوری حفاری زیر فشار تعادل مخزن (UBD)

دریافت مقاله فناوری حفاری زیر فشار تعادل مخزن (UBD)

مقاله فناوری حفاری زیر فشار تعادل مخزن (UBD)

ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای کنونی با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها لزوم بکار گیری روش های نوین و بهینه در اکتشاف، استخراج و بهره برداری از این مخازن را امری ضروری و اجتناب نا پذیر ساخته است. بدون تردید افت فشار ناشی از برداشت زیاد از این مخازن موجب می شود تا روش های حفاری سنتی فرا تعادلی بتدریج کارآیی خود را از دست بدهند. زیرا حفاری فرا تعادلی برای دستیابی به مخزن باعث بروز ضایعات جبران ناپذیر به سنگ مخزن و همچنین منجر به افزایش بیش از حد هزینه ها می شود. یکی از راه های اصلی برای بدست آوردن راندمان بالا در حفاری چاه ها و همچنین تکمیل و تعمیر چاه های جدید و قدیم بدون صدمه زدن به مخزن، حفاری فروتعادلی می باشد.
در این تحقیق ضمن برشمردن مز ایای این روش حفاری نسبت به روش متداول و معرفی سازندهای کاندید، نحوه انتخاب سیالات حفاری فروتعادلی و شاخص های تعیین کننده دبی های بهینه عملیاتی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و نتیجه محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار Wellflo برای میدان نفتی پارسی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی: حفاری فروتعادلی ، سازند ، فشار هیدروستاتیک ، دالیز ، تراوایی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: