دریافت مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی

دریافت مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی

مقاله عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی

این تحقیق در راستای شناخت میزان تأثیر آمیخته های بازاریابی در کسب موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی شرکت ملی حفاری ایران تحت عنوان عوامل مؤثر موفقیت در مناقصات داخلی و بین المللی صنعت حفاری از دیدگاه آمیخته های بازاریابی صورت پذیرفته است. فرضیات تحقیق با الهام گرفتن از آمیخته های بازاریابی و مبتنی بر هفت آمیخته بازاریابی است. لذا هدف از این تحقیق نیز بررسی علمی و میدانی عملکرد شرکت ملی حفاری ایران از آغاز عملیات اجرائی مبتنی بر راهبرد کلان خروج از مرزهای کشور جهت کسب بازار های بالقوه موجود، ارائه خدمات حفاری و فنی وابسته به آن و همچنین حضور فعال در پروژه های بیع متقابل در ایران بصورت کاربردی بوده است.اصولاً آمیخته های بازاریابی جهت هر چه بهینه نمودن و استفاده حداکثری از کلیه توانائی ها و قابلیت های موجود در یک واحد تولیدی و خدماتی و بعبارت دیگر تمامی اشخاصی که با مشتری سروکار دارند بکار گرفته می شوند.
در شرکت ملی حفاری ایران بیشترین نمود آمیخته های بازاریابی را می توان همانا تجربه طولانی مدت آن، در دسترس بودن انواع دکل های حفاری و تجهیزات خدمات فنی لازم، بکارگیری روش های نوین و استاندارد در صنعت حفاری، همچنین بعد از تشکیل و راه اندازی اداره بازاریابی و همکاری های بین المللی بعنوان مجری یکی از آمیخته های بسیارمهم بازاریابی که همانا تبلیغات می باشد آغاز و در خصوص توانائی های شرکت و شناساندن آنها بعنوان یکی از بزرگترین شرکته ای حفاری در منطقه خاورمیانه با دارا بودن ۵۲ دستگاه حفاری (۴۹ دستگاه حفاری خشکی و ۳ دستگاه حفاری دریائی) و ارائه کننده کلیه خدمات فنی حفاری مورد نیاز پروژه های حفاری در اقصی نقاط ایران و همچنین دیگر کشورهای همجوار به گسترش فعالیتها اقدام گردیده است.
بنابراین منظور آزمون علمی آمیخته های مذکور در شرکت و اثر بخشی آنها در موفقیت و عدم در کسب مناقصات حفاری و خدمات فنی وابسته به آن جامعه آماری فرضی و درون سازمانی انتخاب و نمونه منتخبی که در ارتباط با مناقصات بودند انتخاب شده و عملیات پیمایش اساس آزمون از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه برنامه ریزی و اجرا گردید، در این تحقیق از روش آماری توصیفی و بر اساس طیف لیکرت بهره گیری شده و نهایتاً تأثیر هر یک از آمیخته ها با توجه به آزمون های مورد نظر بررسی و نتائج حاصل و ناشی ازمؤلفه های اثر بخش مکان، کارکنان، خدمات (محصول)، قیمت، دارائی های فیزیکی و فرآیند عملیات در فرضیه های پیش بینی شده تحقیق مورد ارزیابی واقع گردیدند.

کلمات کلیدی: عوامل موفقیت، بازاریابی، مدیریت بازاریابی،  آمیخته بازاریابی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: