دریافت مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها

دریافت مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها

مقاله عملکرد غلط رله های دیفرانسیل ناشی از جریان هجومی در ترانسفورماتورها

جریان هجومی به دلیل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار کردن ترانسفورماتور بوجود می آید. ویژگی اصلی این جریان داشتن مولفه DC بزرگ، داشتن هارمونیک های زیاد و اندازه بزرگ می باشد. این جریان تنها در طرف اولیه به وجود می آید. درصورتی که مداری که اتصال کوتاه در ترانسفورماتور را تشخیص می دهد جریان هجومی را در نظر نگیرد همواره بلافاصله بعد از برق دار کردن ترانسفورماتور رله دیفرانسیل عمل کرده و باعث خارج شدن ترانسفورماتور از مدار می شود.
در این مقاله روشی برای حذف اثر جریان هجومی در عملکرد غلط رله دیفرانسیل ارائه می گردد

کلمات کلیدی: جریان هجومی، حفاظت دیفرانسیل جریان، هارمونیک دوم جریان

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: