دریافت مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم

دریافت مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم

مقاله طراحی کنترل کننده لغزشی برای موتور پله ای مغناطیس دائم

موتور پله ای مغناطیس دائم در سیستم های با دقت بالا که تحت تاثیر عدم قابلیت اطمینان پارامتر ها، اغتشاش خارج و اشباع کنترل می باشند، بکار می رود. کنترل مود لغزشی معمولی (normal sliding mode) روش سیستم مرکزی، (system center) و لغزش دینامیک متعدد (dynamic sliding manifolds) برای طراحی کنترل کننده های موقعیت دقیق برای یک موتور پله ای مغناطیس دائم بکار می روند. روش "لایه های مرزی" برای حذف پدیده chattering بکار گرفته شده است. سیستم مطلوب ما با طراحی کنترل کننده مود لغزشی (sliding mode) بر اساس شبیه سازی کامپیوتری کنترل می شود.

کلمات کلیدی: کنترل کننده ، کنترل مود لغزشی PMSM , system center , chattering

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: