دریافت مقاله طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاه های جنوب ایران

دریافت مقاله طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاه های جنوب ایران

مقاله طراحی لوله های جداری به روش کمترین هزینه در یکی از چاه های جنوب ایران

هزینه انجام و تکمیل لو له های جداری در هر چاه، حدوداً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد کل هزینه های آن را در بر میگیرد. بنابراین کاهش در هزینه طراحی لوله ها، می تواند موجب صرفه جویی نهایی در هزینه کلی چاه شود. روش طراحی کمترین هزینه، اولین بار توسط "مایدلا" با همکاری "ووجتانوویچ" بصورت یک مدل منظم ارائه شد. در این مدل، قیمت لوله، وزن لوله و ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته و سعی در پیدا کردن بهترین طراحی ممکن شده است.
در این روش با ارائه مدل معرفی مدل بهینه سازی سعی در یافتن ارزانترین طراحی ممکن داشته که بتواند در مقابل نیروهای مورد نظر مقاومت کند. در این مقاله این روش بر روی یکی از چاه های جنوب ایران اعمال شده و هزینه لوله های جداری نسبت به روش اعمال شده قبلی %۱۷/۴ کاهش یافته است.

کلمات کلیدی: طراحی لوله های جداری، بهینه سازی، کمترین هزینه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: