دریافت مقاله شرح زندگانی حزین لاهیجی

دریافت مقاله شرح زندگانی حزین لاهیجی

مقاله شرح زندگانی حزین لاهیجی

بررسی و تحقیق در اقیانوس پرتلاطم شعر و ادب سرزمین ما ایران و کنجکاوی و دقت هوشمندانه در این گستره وحتی خارج از ایران کاری بسیار سنگین می نماید و از دست هرکسی بر نمی آید بلکه مردانی که عمری را در عرصه ادب به تحقیق و پژوهش پرداخته اند این کاره اند. اشعار قرن دوازدهم با داشتن شاعرانی چون بیدل دهلوی، ناصر علی سهروندی، غنیمت ینجابی و حزین لاهیجی از ادوار مهم شعر فارسی حساب می آید اما حزین بی هیچ تردیدی آخرین شعله‌ی پر فروغ سبک هندی یا اصفهانی است زیرا پس از وی در این شیوه، شاعری که بتوان از وی نام برد نیامده است سخن حزین حد فاصل میان سخن شاعران قدیم سبک هندی است رنگ برجسته تصوف در شعرش جلوه ای دیگر دارد و همه ی این ها دلایلی است که می تواند پرداختن به شعر او را کاری تازه و بدیع نشان دهد.

روش تحقیق در این مقاله اسنادی بر پایه مطالعه‌ی مستقیم متن است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و توصیفی است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: