دریافت مقاله شبیه سازی مغزه های کربناته با استفاده از روش شبکه های متخلخل

دریافت مقاله شبیه سازی مغزه های کربناته با استفاده از روش شبکه های متخلخل

مقاله شبیه سازی مغزه های کربناته با استفاده از روش شبکه های متخلخل

داشتن اطلات دقیق تراوایی نسبی و فشار مؤیینه نقش بسزایی درساخت دقیق تر مدل دینامیک مخزن دارند. برای این منظور باید حداکثر تلاش صورت پذیرد تا این اطلاعات که معمولاً از آزمایشات ویژه بر روی مغزه ها (SCAL) بدست می آیند، قابل اعتماد باشند. برای این منظور شرط لازم اینست که مغزه هایی با کیفیت بالا از مخزن برداشت شود بطوریکه بتواند ناهمگنی پتروفیزیکی مخزن را پوشش دهد. ولی عوامل متعددی باعث ایجاد اختلال درتولید این اطلاعات میکند که میتوان به مشکلات عملیاتی برداشت مغزه ها، عدم امکان برداشت مغزه در برخی مخازن و مشکلات متعدد آزمایشگاهی اشاره کرد.
برای رفع این مشکلات و کاهش درصد خطا، تولید شبیه سازهای مغزه با استفاده از روش شبکه های تخلخلی و شبیه سازی تست های آزمایشگاهی راهکاری است که چندین دهه است مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی خواهد شد که نحوه ساخت مدل استاتیک مغزه ها توضیح داده شود، سپس نتایج خروجی پروژه ساخت مدل استاتیک یکی از میادین کربناته نشان داده خواهد شد.

کلمات کلیدی: مغزه، شبکه تخلخلی، تراوایی نسبی، فشار مویینه، شبیه سازی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: