دریافت مقاله روش های جلوگیری از سرمازدگی باغی

دریافت مقاله روش های جلوگیری از سرمازدگی باغی

مقاله روش های جلوگیری از سرمازدگی باغی

همواره در سطح جهان سرمازدگی محصولات زراعی و باغی، به عنوان یکی از تنش های محیطی، مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه بیشتر وسعت کشور ما را اقلیم خشک و فراخشک تشکیل داده، پدیده سرمازدگی در کشور غالب بوده و به همین دلیل، این پدیده در رده حوادث غیرمترقبه دسته بندی شده و سالیانه میلیاردها تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می کند.

براین اساس در این پژوهش که به شیوه مروری و با مطالعه اسنادی انجام گرفته است به اهمیت شناخت پدیده سرمازدگی به عنوان یکی از مهمترین عوامل خسارت زای بخش باغبانی پرداخته شده و تعاریف مختلف سرمازدگی و انواع تقسیم بندی آن، همچنین شیوه های مقابله با این پدیده جوی ارائه شده است. مطالعه این پژوهش می تواند در آگاهی بخشی به کشاورزان و مسئولان ذیربط به منظور تقلیل خسارات ناشی از سرمازدگی، مؤثر واقع شود.اقلیم ، باغبانی، خسارت، سرمازدگی، محصولات زراعی و باغی،

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: