دریافت مقاله توهین به مقدسات دینی و مقایسه آن با سب النبی

دریافت مقاله توهین به مقدسات دینی و مقایسه آن با سب النبی

مقاله توهین به مقدسات دینی و مقایسه آن با سب النبی

این کار تحقیقی با هدف بررسی جرم اهانت به مقدسات اسلام و مقایسه آن با سب النبی نگارش شده است. به موجب ماده «18» اعلامیه جهانی حقوق‌بشر «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است… و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد» در اسناد دیگر بین‌المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر و سایر کنوانسیون‌های منطقه‌ای نیز به مساله آزادی بیان و محدودیت‌های ناظر بر آن از جمله توهین به مقدسات و مذاهب اشاره شده است.

در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ کشور ما نیز یک فصل از جرائم موجب حد به توهین به مقدسات دینی اختصاص داده شده است. چرا که در صیانت از جامعه پاسداری از ارزش های آن اهمیت زیادی دارد و ضرورت احترام به حیثیت اشخاص در ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته است. حمایت کیفری از مقدسات دینی، سابقه تاریخی طولانی دارد و ادیان الهی و قوانین موضوعه بشری هرگونه تعرض به ادیان یا اعتقادات دینی افراد را با عنوان های کم و بیش مشابهی جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته اند. در حقوق اسلام نیز مقدسات دینی، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار می رود. توهین به مقدسات جرمی است که به حیثیت آسایش وامنیت اجتماعی اشخاص لطمه وارد می­سازد. در قانون مجازات جدید مصوب  1392یکی از ابداعات جدید سب النبی  است که در ماده ۲۶۲ و ۲۶۳ پیش بینی شده است که هر کدام از مواد دارای یک تبصره هستند.

 

» فهرست مطالب:

 • چکیده
 • ۱-۱٫کلیات تحقیق
  • ۱-۱-۱٫مقدمه
  • ۱-۱-۲٫ بیان مسئله
  • ۱-۱-۳٫ سوال های تحقیق
  • ۱-۱-۴٫روش تحقیق
 • ۲-۱٫مبانی نظری
  • ۲-۱-۱٫واژه شناسی
  • ۲-۱-۲٫عناصر جرم اهانت به مقدسات دینی
  • ۲-۱-۳٫ عنصر قانونی جرم اهانت به مقدسات دینی در حقوق موضوعه
  • ۲-۱-۴٫ مقدسات مذاهب
  • ۲-۱-۵٫مجازات جرم اهانت به مقدسات دینی در قانون مجازات اسلامی
  • ۲-۱-۶٫ مستندات شرعی سب النبی
  • ۲-۱-۷٫ وجوه اشتراک و تفاوت سبّ النبی با اهانت
 • نتیجه گیری
 • منابع

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: