دریافت مقاله تهیه نرم افزار چاه آزمایی مخازن شکافدار طبیعی با استفاده از روش های متداول و نوین

دریافت مقاله تهیه نرم افزار چاه آزمایی مخازن شکافدار طبیعی با استفاده از روش های متداول و نوین

مقاله تهیه نرم افزار چاه آزمایی مخازن شکافدار طبیعی با استفاده از روش های متداول و نوین

چاه آزمایی یکی از روش های مهندسی مخزن است، که از دهه ۱۹۶۰ برای تعیین خصوصیات سنگ ها و گاهی سیالات مخزن استفاده می شود. خواص فیزیکی مانند اندازه مخزن و پدیده های زمین  شناسی از قبیل وجود گسل نیز با این روش تعیین می گردد. تحلیل داده های چاه آزمایی در حقیقت از تغییر فشار ته چاه بر حسب زمان تشکیل شده است.
در این مقاله ابتدا مقایسه ای بین روش های متداول و نوین تحلیل داده های چاه آزمایی صورت می گیرد، سپس داده های چاه آزمایی چاهی در یکی ازمخازن شکافدار جنوب ایران به کمک نرم افزاری که به همین منظور نوشته شده است مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
برنامه نوشته شده برای تفسیر و تحلیل داده های فشار-زمان در عملیات چاه آزمایی تحت عنوان "بسته تحلیل چاه آزمایی" (Well Test Analysis Package) یا به اختصار WTAP  نامیده می شود. این برنامه به زبان ویژوال بیسیک نوشته شده است. به کمک این برنامه همه انواع چا ه آزمایی میتواند تحلیل و تفسیر شود. این برنامه همه قابلیت های برنامه های تجاری چاه آزمایی را داراست. به علاوه در این برنامه برای اولین بار از مفهوم مشتق اول و روش TDS که از روش های نوین چاه آزمایی هستند در کنار روش های متداول است.

کلمات کلیدی: چاه آزمایی، مخازن شکافدار طبیعی، تراوایی، تخلخل دوگانه، تفسیر نیمه لگاریتمی، روش ترکیبی مستقیم تیاب

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: