دریافت مقاله تقسیم بندی جدیدی از مکانیسم های ناپایداری لایه های شیلی در حفاری

دریافت مقاله تقسیم بندی جدیدی از مکانیسم های ناپایداری لایه های شیلی در حفاری

مقاله تقسیم بندی جدیدی از مکانیسم های ناپایداری لایه های شیلی در حفاری

اکنون مطالعات زیادی درباره علل ناپایداری چاه در سازند های شیلی حساس به آب صورت گرفته، ولی با این وجود نتایج موفقیت آمیز راه کارهای به کار برده شده هنوز به طور کلی در عملیات حفاری مورد استفاده قرار نگرفته است. دلیل اصلی این امر نیز به خاطر اینست که وضعیت و خواص تنش های درجا، استحکام و تنش های آب دوستی شیل ها با استفاده از روش های معمولی قابل اندازه گیری نمی باشد. پژوهش های بیشتر در زمینه ناپایداری شیلی برای متخصصان ایرانی امری ضروری است چرا که در ایران همواره شاهد بروز ناپایداری شیلی در حین حفاری هستیم.
در این مقاله سعی شده است که با استفاده از مفاهیم شیمیایی و مکانیکی، تقسیم بندی جدیدی از انواع ناپایداری های شیلی و مکانیسم های بوجود آورنده آنها صورت گیرد. پس از آن مهمترین مشکلات ناشی از ناپایداری و راه حل های نوین مقابله با آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: ناپایداری چاه، لایه های شیلی، گل حفاری، تنش درجا،  فشار حفره، تراوایی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: