دریافت مقاله تعیین اولویت های نانوفناوری در حوزه حفاری

دریافت مقاله تعیین اولویت های نانوفناوری در حوزه حفاری

مقاله تعیین اولویت های نانوفناوری در حوزه حفاری

یکی از مهمترین اولویت های تحقیقاتی کشور ما در چند سال گذشته بررسی امکان استفاده از نانوفناوری در زمینه های گوناگون بوده است.
در این مقاله با توجه به این موضوع به بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه استفاده از فناوری نانو در بخش های گوناگون صنایع حفاری در دنیا پرداخته شد.

کلمات کلیدی: حفاری، نانوتکنولوژی، نانوپوشش، نانوسیال، گل حفاری، مته حفاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: