دریافت مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI

دریافت مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI

مقاله تخمین توان نشتی در مدارهای VLSI

با پیشرفت تکنولوژی ساخت و کوچکتر شدن مقیاس بندی جریان نشتی زیر آستانه افزایش یافته و توان اتلافی بیشتر می شود و دیگر نمی توان از توان نشتی صرفنظر کرد. امروزه تخمین و کاهش توان نشتی یکی از مهمترین اهداف درساخت مدارهای VLSI می باشد.
در این مقاله ما با ارائه مدل هایی توان نشتی را با دقت قابل قبولی تخمین زده ایم. در دو مدل اول ورودی ها تعداد کل گیت های مدار و در دو مدل بعدی بر اساس توان ها و تعداد کل گیت های مدار می باشد. در سه مدل آخر نیز نوع و تعداد گیت ها و در نهایت با اعمال اثر توان ورودی ها را لحاظ کرده ایم. این مدل ها برای طیف گسترده ای از مدارها معتبر است و بهترین توان تخمین زده شده با این مدل ها ۹۹% توان حقیقی بدست آمده برای مدار های ۸۹/ISCAS85 با استفاده از ابزار متداول در صنعت می باشد.

کلمات کلیدی: توان نشتی، تخمین توان، رگرسیون خطی، رگرسیون چندگانه، زیر آستانه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: