دریافت مقاله تخمین استحکام باقی‌مانده ساندویچ پانل‌های پلیمری الیاف شیشه–پلی‌استر با هسته فوم پلی‌اورتان به کمک‌ آکوستیک امیشن

دریافت مقاله تخمین استحکام باقی‌مانده ساندویچ پانل‌های پلیمری الیاف شیشه–پلی‌استر با هسته فوم پلی‌اورتان به کمک‌ آکوستیک امیشن

مقاله تخمین استحکام باقی‌مانده ساندویچ پانل‌های پلیمری الیاف شیشه–پلی‌استر با هسته فوم پلی‌اورتان به کمک‌ آکوستیک امیشن

امروزه کاربرد کامپوزیت‌های پایه پلیمری و ساندویچ پانل‌ها به‌علت وزن پایین‌تر و خواص مکانیکی بهتر نسبت به فلزات در صنایع مختلفی مانند خودروسازی و صنایع دریایی رو به افزایش است. تشخیص شروع شکست و بررسی مکانیزم شکست در کامپوزیت‌ها و به‌خصوص ساندویچ پانل‌ها از موارد به‌روز تحقیق است. در این پژوهش از روش آزمون غیرمخرب آکوستیک امیشن برای تخمین استحکام باقی‌مانده‌ ساندویچ پانل کامپوزیتی پلی‌استر/الیاف شیشه با فوم پلی‌اورتان با سه نوع لایه‌چینی مختلف استفاده شده‌ است. نمونه‌های ساندویچی تحت ضربه سرعت‌پایین در سه سطح انرژی مختلف قرار گرفته و سپس با استفاده از آزمون خمش سه‌نقطه‌ای استحکام خمشی آنها با بهره‌گیری از آکوستیک امیشن مورد ارزیابی قرار گرفته‌ است.
با تحلیل همزمان داده‌های آکوستیک و نمودارهای نیرو-جابه‌جایی در آزمون خمش و ارتباط آنها، تخمین استحکام باقی‌مانده‌ای از ساندویچ پانل‌هایی که از ضربات با انرژی‌های مختلف دچار پیش‌آسیب شده‌اند، به‌ دست آمده ‌است. بدین منظور از انرژی انباشته آکوستیک حین خمش و تابع سنتری به‌دست‌آمده از نمودارهای نیرو-جابه‌جایی استفاده شده و با مقایسه با نمونه سالم و بدون پیش‌عیب صحه‌گذاری شده است. بررسی نتایج تجربی آزمون خمش ارتباط دقیق مابین داده‌های تابع سنتری به‌عنوان شاخص جدید استحکام باقی‌مانده و انرژی انباشته داده‌های آکوستیک که حاوی اثرات مکانیزم‌های مختلف شکست است را نشان ‌داد. در مقایسه با نمونه با لایه چینی ترکیبی عمود بر هم ۹۰ درجه و زاویه‌دار ۴۵ درجه با حداکثر پیش‌ضربه ۶۰ ژول نسبت به نمونه بدون پیش‌آسیب، بیشترین اُفت استحکام معادل با ۲۷% را نشان‌ داد.

کلمات کلیدی: آکوستیک امیشن، کامپوزیت ساندویچ پانل، استحکام باقیمانده، پیش آسیب ضربه، خمش

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: