دریافت مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی

دریافت مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی

مقاله تحقق روشی جدید در کنترل موتورهای القایی

قلب هر طرح کنترل کننده PWM بدون شک استراتژی سوئیچ بکار رفته برای تولید لبه های سوئیچ موج کنترل است. در این تحقیق از روش مدولاسیون پهنای پالس با استفاده از روش بهبود یافته نمونه برداری منظم نامتقارن به منظور کنترل عملکرد یک موتور القایی سه فاز استفاده شده است. در این روش به شکل موج مرجع قبل از نمونه برداری، درصدی از هارمونی سوم اضافه شده، سپس با موج کریر مقایسه گردیده و موج مدولاسیون پهنای پالس مربوطه بدست می آید.
از مهمترین مزایای روش مورد استفاده کم کردن اعوجاج هارمونی جریان در کاربردهای درایور و اینورتر می باشد. این روش در نرم افزار MATLAB مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به طور عملی در مورد یک موتور القایی سه فاز اعمال شده و با روش نمونه برداری منظم نامتقارن مقایسه گردیده، نتایج حاصل بیانگر کاهش اعوجاج هارمونیکی در شکل موج جریان و مشابهت نتایج عملی و شبیه سازی است.

کلمات کلیدی: مدولاسیون پهنای پالس (PWM) ، نمونه برداری منظم ، مجموع اعوجاج هارمونیکی (THD)

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: