دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان آغاجاری با استفاده از نمودار تصویرگر EMI در چاه ۱۸۴-AJ

دریافت مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان آغاجاری با استفاده از نمودار تصویرگر EMI در چاه ۱۸۴-AJ

مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری میدان آغاجاری با استفاده از نمودار تصویرگر EMI در چاه ۱۸۴-AJ

در این تحقیق، سعی بر آن شده تا محدوده های پر تراکم شکستگی، امتداد و مقدار شیب دسته های مختلف شکستگی های باز توسط تفسیر نمودار EMI درچاه آغاجاری ۱۸۴ تعیین شود. وضعیت زون ها از لحاظ میزان شکستگی بررسی شده و اعماق با تراکم بالای شکستگی مشخص گردید. همچنین در این تحقیق سعی شده که موقعیت شکستگی ها نسبت به لایه بندی بررسی و نوع شکستگی ها مشخص گردد.

کلمات کلیدی: شکستگی EMI، نمودار تصویری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: