دریافت مقاله تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی

دریافت مقاله تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی

مقاله تجدید ساختار سازی سیستم های قدرت الکتریکی

تغییر سیستم های الکتریکی قدرت از سیستم سنتی فعلی به حالت تجدید ساختار شده موردیست که با توجه به گسترش شبکه های قدرت در کشور، لازم و ضروری به نظر میرسد.
ر این میان نیاز به توضیح و تشریح روش های تجدید ساختار و همچنین اشاره به برخی روابط بین شرکای بازار برق ، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان نهایی موردیست که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: سیستم های قدرت الکتریکی – تولید – انتقال – توزیع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: