دریافت مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی

دریافت مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی

مقاله بکارگیری پخش توان بهینه در سیستم های قدرت انرژی الکتریکی با کمک الگوریتم دو گان برنامه ریزی خطی با حد فوقانی

یکی از پرکاربردترین و مهمترین مسائل در صنعت و در زمینه کنترل، بهینه سازی اقتصادی می باشد. از آنجا که انرژی الکتریکی اساسی ترین وسیله چرخش کارخانجات صنعتی و بهتر بگوییم صنعت یک کشور می باشد، و همین مسئله کافیست تا حساسیت نسبت به بهینه سازی این انرژی ارزشمند به بالاترین حد خود برسد . برای این منظور از برنامه های پخش توان بهینه (OPF) استفاده می شود. محاسبات OPF نظیر دنباله ای از محاسبات متداول پخش توان نیوتن رافسون می باشد که در آن کمیت های قابل کنترل معینی به طور خودبخود تنظیم می شوند تا با ارضای محدودیت های شبکه، یک تابع هدف مشخصی را حداقل نماید.
در مقاله حاضر ابتدا به بررسی پخش توان بهینه پرداخته و در ادامه نتایج مربوط به اعمال این روش در یک سیستم نمونه ای ۹ شینه IEEE را مشاهده می کنیم.

کلمات کلیدی: پخش توان،پخش توان نیوتن رافسون،پخش توان بهینه،برنامه ریزی خطی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: