دریافت مقاله بهینه سازی کاهش دبی در عملیات تعیین فشار چاه های میادین مختلف و ارائه نرم افزار مناسب

دریافت مقاله بهینه سازی کاهش دبی در عملیات تعیین فشار چاه های میادین مختلف و ارائه نرم افزار مناسب

مقاله بهینه سازی کاهش دبی در عملیات تعیین فشار چاه های میادین مختلف و ارائه نرم افزار مناسب

با توجه به پیشرفت علوم نرم افزاری و شبیه سازی بسیاری از فرآیندها و پروسه های علمی و عملیاتی با استفاده از نرم افزارهای مختلف، تهیه نرم افزاری برای عملیات تعیین فشار (ایستا و دینامیک) که پیشتر بصورت تجربی و از روی برنامه های سالانه و توجه به زمان قبلی فشارگیری انجام می گرفت امری ضروری به نظر می رسید. بنابراین با همکاری متخصصان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دانشگاه صنعت نفت تلاش هایی برای ارائه نرم افزاری برای آن صورت گرفت.
در این نرم افزار چاه ها با توجه به روند تولید و نمودار فشار در مقابل زمان و همچنین شرایط و موقعیت جغرافیایی و چندین شرط دیگر دسته بندی شدند و زمان فشارگیری (تعداد در سال و با چه فواصل زمانی) و همچنین مدت فشارگیری از چاه (از ۴ تا ۷۲ ساعت) با توجه به آن تنظیم شد. قابل توجه است که یک بانک داده ها نیز برای تمامی چاه ها ساخته شد که شامل نام چاه، محل چاه، نوع چاه (تولید و تزریقی و …) و … بوده و با دادن یک یا دو مشخصه از چاه می توان تمامی اطلاعات مربوط به چاه را مشاهده نمود. البته این مرحله دارای کلید رمز بوده و تعداد خاصی توانایی استفاده از آن را دارا می باشند.

کلمات کلیدی: بهینه سازی، فشار ایستا، فشار دینامیک، بانک اطلاعاتی، اشاره گر

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: