دریافت مقاله بررسی و تحلیل آلودگی هوا توسط ریزگردها و شرایط زیستی به وجود آمده در مناطق مرزی استان کرمانشاه (نمونه موردی استان کرمانشاه)

دریافت مقاله بررسی و تحلیل آلودگی هوا توسط ریزگردها و شرایط زیستی به وجود آمده در مناطق مرزی استان کرمانشاه (نمونه موردی استان کرمانشاه)

مقاله بررسی و تحلیل آلودگی هوا توسط ریزگردها و شرایط زیستی به وجود آمده در مناطق مرزی استان کرمانشاه (نمونه موردی استان کرمانشاه)

بیش از چند سال است که ریزگردها بسیاری از مناطق جنوبی و غربی کشور را در مینوردند و هزاران تن ذرات جامد را از بیابان های عربستان، ربع الخالی یمن ، سودان، عراق، سوریه، کویت و … حمل می کنند و بر گستره بزرگی از شهرهای کشور فرومی ریزند.
این پدیده در روزهای طوفانی، ایجاد اختلال در زندگی مردم استان های جنوبی و  جنوب غربی را باعث شده است، استان کرمانشاه یکی ازشهرهایی است که به میزان زیاد به دلیل هم مرز بودن با کشور عراق با این پدیده مواجه است. ورود ریزگردها از عراق به استان کرمانشاه در سال های اخیر افزایش یافته و موجب شده که هوای شهرهای ایران، بویژه مناطق مرزی در بیشتر روزهای سال آلوده باشد که گاهی میزان غلظت آلودگی در شهر کرمانشاه حدود ۴۹۰ میکروگرم در متر مکعب می رسد که به لحاظ ذرات معلق هوای کرمانشاه در وضعیت بحران قرارمیگیرد.
این مقاله با هدف بررسی منشا آلودگی ریزگردها دراستان مرزی کرمانشاه و پیامدهای آن صورت گرفته است. روش پژوهش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای است.
آمار بدست آمده از سازمان هواشناسی استان کرمانشاه و بیمارستان های دولتی قلبی و عروقی ۱۳۹۰-۱۳۹۲ با استفاده ازنرم افزار spss مورد تجزیه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده نشان میدهد از جمله عوامل موثر در ایجاد گرد و غبار در استان کرمانشاه خشکسالی های پی در پی، احداث سد روی رودخانه های دجله و فرات و شاخه های این دو رودخانه توسط کشورهای همسایه عراق، افزایش جمعیت و افزایش بهره برداری از آب های زیر زمینی برای شرب و کشاورزی، مواد ریزدانه سطح تالاب های خشک شده جنوب عراق که به راحتی توسط باد جابجا میشود و نبود ثبات امنیت و ضعف مدیریت در عراق سبب شده که به این مساله کمتر توجه شود و سال به سال شدت آلودگی افزایش پیدا می کند و نیز بیشترین فصول گرد و غبار در فصل بهار و تابستان می باشد.

کلمات کلیدی: ریزگرد، کرمانشاه، آلودگی هوا، مناطق مرزی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: