دریافت مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی

دریافت مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی

مقاله بررسی وضعیت سلامت شغلی در دستگاه های حفاری خشکی

طی این بررسی وضعیت بالینی جسمی و روانی پرسنل، شرایط ارگونومیک فعالیت شغلی و عوامل بیماری زای فیزیکی در محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن با شرایط استاندارد مقایسه گردید.
در این میان صدا و روشنایی بیشترین عدم انطباق با وضعیت نرمال را از خود نشان داد و افت شنوایی، عوارض اسکلتی عضلانی و اختلالات روانی بیشترین مشکل بالینی پرسنل را تشکیل می دادند.

کلمات کلیدی: عوامل زیان آور محیطی، ارزیابی ریسک مشاغل، معاینات بالینی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: