دریافت مقاله بررسی هرزه نگاری از دیدگاه حکمت اسلامی

دریافت مقاله بررسی هرزه نگاری از دیدگاه حکمت اسلامی

مقاله بررسی هرزه نگاری از دیدگاه حکمت اسلامی

آنچه امروزه به عنوان یکی از آسیب‌های فن‌آوری اطلاعات اینترنتی به شمار می‌آید، استفاده‌های ضد فرهنگی و ضد اخلاقی از این فضای ارتباطی است. هرزه نگاری  در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود، مواردی در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است و در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد. اینترنت بعنوان تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوء استفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.

در آموزه های اسلامی نیز همواره نگاه به نامحرم و تصاویر مستهجن، قبیح و زشت شمره شده و انسان را از این کار نهی کرده است. لذا در مقاله پیش رو به دنبال بررسی هرزه نگاری از دیدگاه حکمت اسلامی هستیم. 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: