دریافت مقاله بررسی مصادیق حق الناس در جامعه کنونی از منظر قرآن و عترت

دریافت مقاله بررسی مصادیق حق الناس در جامعه کنونی از منظر قرآن و عترت

مقاله بررسی مصادیق حق الناس در جامعه کنونی از منظر قرآن و عترت

اسلام به عنوان دینی کامل، برای ایجاد جامعه ای اخلاقی و همراه با امنیت و آسایش برای همگان، توجه فراوانی به حقوق افراد و لزوم رعایت آن نموده است. حق النّاس حقوقی است که افراد در مقابل سایر افراد جامعه دارند. بر مبنای اعتقادات اسلام حق النّاس از حق الله مهم تر است و پاسخ دادن حق النّاس در روز قیامت دقیقتر از پاسخ دادن به حق الله است. چرا که خداوند حق خود را می بخشد ولی حق مردم را باید صاحبان آن (مردم) ببخشند. لذا مقاله پیش رو با هدف بررسی مصادیق حق الناس در جامعه کنونی از منظر قرآن و عترت نوشته شده است.

این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی آیاتی چند از قرآن کریم و روایاتی از عترت در موضوع  مصادیق حق الناس از دیدگاه قرآن و عترت با هدف ایجاد تنبّه و توجه نسبت به اهمیت این حقوق در اسلام و در نتیجه تلاش برای رعایت آنها در جامعه از سوی افراد مسلمان پرداخته است.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: