دریافت مقاله بررسی عوامل موثربر فرایند سیلابزنی مواد شیمیایی مختلط به مخازن نفتی

دریافت مقاله بررسی عوامل موثربر فرایند سیلابزنی مواد شیمیایی مختلط به مخازن نفتی

مقاله بررسی عوامل موثربر فرایند سیلابزنی مواد شیمیایی مختلط به مخازن نفتی

با افزایش روز افزون قیمت نفت و کاهش برداشت اولیه از مخازن استفاده از روش های افزایش برداشت مورد توجه قرار گرفته است. از روش های افزایش برداشت را می توان روش های حرارتی، شیمیایی، تزریق گاز و … نام برد. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده کشورمان ایران دارای پتانسیل تولید ۸۴ میلیارد بشکه نفت توسط با توجه روش های شیمیایی می باشد و پس از کشورهای عربستان و آمریکا در رده سوم دنیا قرار گرفته است این در حالی است که متاسفانه تا کنون هیچ گونه پروژه شیمیایی در ایران انجام نشده است. بنابراین انجام پژوهش های گسترده در زمینه افزایش برداشت توسط مواد شیمیایی در کشور عزیزمان ایران ضروری می نماید.
یکی از موثرترین روش های شیمیایی سیلابزنی مواد مختلط شیمیایی (alkaline/surfactant/polymer) به مخزن می باشد که با توجه به قیمت کنونی نفت روشی کاملا توجیه پذیر می باشد. گام مهم به منظور بهبود بازدهی این روش تعیین مقادیر بهینه پارامترهای موثر می باشد بنابراین درک بهتر عوامل موثر بر سیلابزنی شیمیایی ضروری می نماید.
در این مقاله تاثیر پارامترهای مختلف بر یکی از روش های مهم شیمیایی یعنی سیلابزنی مواد فعال کننده سطحی/پلیمر/آلکالین ها به مخزن بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: افزایش برداشت، سیلابزنی، شیمیایی، عوامل موثر مخزن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: