دریافت مقاله بررسی دلائل بروز مشکل نشت از جداری ها-آستری های نصب شده در لایه های کلیدی سازند پرفشار گچساران در میادین کوپال و مارون

دریافت مقاله بررسی دلائل بروز مشکل نشت از جداری ها-آستری های نصب شده در لایه های کلیدی سازند پرفشار گچساران در میادین کوپال و مارون

مقاله بررسی دلائل بروز مشکل نشت از جداری ها-آستری های نصب شده در لایه های کلیدی سازند پرفشار گچساران در میادین کوپال و مارون

در حفاری چاه های نفت عبور از سازندها و لایه های فشاری مختلف و رسیدن به مخازن نفت اجتناب ناپذیر است. از آنجا که معمولاً سازندهای فوقانی مخازن هیدروکربنی دارای محدوده فشاری بسیار گسترده و متنوعی می باشد، اصولاً حفاری توام این سازندها امکانپذیر نمی باشد بدین منظور راندن جداری (یا آستری) و سیمانکاری آن با هدف جداسازی سازندهای با فشار های مختلف ضروری است. نظر به اینکه بیشترین حساسیت جهت جداسازی لایه ها، در نقاط تغییر سازندهای فشاری مختلف (کفشک جداری) می باشد و دستیابی به آن توسط ایزولاسیون و پیوند مناسب سیمان امکانپذیر است، ضرورت اعمال حساسیت های فراوانی را در تعیین نقطه جداره گذاری، طراحی جداری، طراحی و فرمولاسیون سیمان، اجرای عملیات سیمانکاری و… را طلب می نماید. بدیهی است هر گونه مشکلی در موارد بالا عملاً دستیابی به اهداف سیمانکاری و جداسازی لایه های فشاری مختلف را مشکل و بعضاً غیر ممکن می سازد.
در این مقاله سعی گردیده است با مطالعه بیش از یکصد حلقه چاه حفاری شده در میادین مارون و کوپال و بررسی مشکل نشت درکفشک جداری یا آستری در پوش سنگ با بهره گیری از گزارشات مختلف از جمله گزارش های عملیات حفاری، تعیین نقطه جداره گذاری، راندن جداری، عملیات سیمانکاری، مراحل ارزیابی ایزولاسیون سیمان اطراف کفشک و نمودارهای مختلف ارزیابی سیمان پشت جداری ها از قبیل CAST, USI, VDL, CBL مشکل فوق مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که عامل اصلی نشت کفشک و عدم توانایی سیمان در جدا سازی لایه های پرفشار گچساران از مخزن تولیدی آسماری بدلیل اعمال تنش های گرمایی و تنش های ناشی از هیدرولیک سیال می باشد.

کلمات کلیدی: حفاری، کفشک، پوش سنگ، جداری، مارون، نمودار های سیمانبندی، آستری، سازند گچساران،نشت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: