دریافت مقاله بررسی دلائل آسیب دیدگی لوله های جداری-آستری میدان مارون و راه حل های پیشنهادی

دریافت مقاله بررسی دلائل آسیب دیدگی لوله های جداری-آستری میدان مارون و راه حل های پیشنهادی

مقاله بررسی دلائل آسیب دیدگی لوله های جداری-آستری میدان مارون و راه حل های پیشنهادی

لوله های جداری/ آستری رانده شده در مقابل سازند پرفشار گچساران در تعداد قابل توجهی از چاه های میدان مارون (بالغ بر ۲۰ درصد چاه های حفاری شده تا سال ۱۳۷۹) در مدت کوتاهی دچار آسیب دیدگی و تخریب می شوند. در این مقاله با انجام مطالعات کتابخانه ای، میدانی و تهیه آمار چاه های آسیب دیده مارون، عوامل مؤثر در آسیب دیدگی لوله های جدار ی /آستری بررسی و راه حلهای پیشنهادی جهت رفع یا کاهش خطر آسیب دیدگی لوله ها مطرح شده است.
عامل اصلی آسیب دیدگی لوله های جداری/آستری چاه های مارون حرکت لایه های نمک شکل پذیر بوده و به منظور رفع یا کاهش خطر آسیب دیدگی لوله ها پیشنهادات و یژه ای برای اجرا در مراحل مختلف (طراحی جداری، تأمین کالای مناسب، عملیات حفاری، سیمانکاری، بهره برداری و …) ارائه شده است.

کلمات کلیدی: لوله جداری/ آستری، مارون، عملیات حفاری، سیمانکاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: