دریافت مقاله بررسی تغییرات سرعت چرخش دیسک های راکتور RBC در تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دریافت مقاله بررسی تغییرات سرعت چرخش دیسک های راکتور RBC در تصفیه فاضلاب بیمارستانی

مقاله بررسی تغییرات سرعت چرخش دیسک های راکتور RBC در تصفیه فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب بیمارستانی با وجود انواع پاتوژن های بیماری زا، مواد شیمیایی و دارویی، انواع میکروب کش ها و مواد ضدعفونی کننده به عنوان یکی از آلاینده های مخرب محیط زیست محسوب شده و می بایست جهت دفع آن تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. از طرف دیگر راکتور RBC به عنوان یک روش تصفیه فاضلاب با محاسن ویژه از جمله سهولت در بهره برداری و هزینه راه بری پایین، جهت تصفیۀ فاضلاب شهری و صنعتی مد نظر بوده و استفاده از آن در حال افزایش است. لیکن استفاده از آن بصورت تخصصی در فاضلاب بیمارستانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در این تحقیق که بر روی فاضلاب بیمارستان شریعتی تهران انجام گرفت آزمایشات طی مدت ۴ ماه بر روی پایلوت چهار مرحله ای سری، با فضای مفید ۱۴ لیتر حاوی ۱۰۸ عدد دیسک از جنس پلی کربنات به قطر ۱۵ سانتی متر با سطح مفید ۳/۸۲ مترمربع با درجۀ غرق شدگی ۴۰ درصد که توسط فاضلاب بیمارستانی در تصفیه خانه بیمارستان تغذیه می شد، صورت پذیرفت.

کلمات کلیدی: فاضلاب بیمارستانی، فاضلاب، دیسک های بیولوژیک ، RBC

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: