دریافت مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری

دریافت مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری

مقاله بررسی تاثیر کاهش فشار منفذی و وجود حفره داخل سازند و سیمان روی مقاومت لهیدگی جداری

روش های طراحی معمول جداری بر پایه بارگذاری یکنواخت خارجی بر بدنه جداری استوار است. دراین روش ها اثر فشار منفذی روی تنش های وارده بر جداری در نظر گرفته نمی شود. همچنین در این روش ها نیروی لهیدگی ناشی از بارگذاری غیر یکنواخت که در نتیجه ناموفق بودن عملیات سیمان کاری و وجود حفره داخل سازند به وجود می آید در نظر گرفته نمی شود.
در این مقاله تاثیر بار های غیر یکنواخت روی جداری با استفاده از روش المان محدود مورد مطالعه قرار گرفته است که این بار ها در اثر وجود حفره داخل سیمان و سازند اطراف جداری و کاهش فشار منفذی به وجود می آیند. با آگاهی کافی از این موارد که در شرایط درون چاه بسیار رایج است می توان به درک صحیح و دقیقی از میدان های تنش دست یافت و در طراحی ها مقاومت لهیدگی لازم را با دقت بالاتری تعیین نمود.

کلمات کلیدی: طراحی جداری ، مقاومت لهیدگی، المان محدود

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: