دریافت مقاله بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری و کاهش بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان

دریافت مقاله بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری و کاهش بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان

مقاله بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری و کاهش بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان

هدف از مقاله پیش رو بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر پیشگیری و کاهش بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان می باشد که به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از دغدغه های جامعه، که امروزه به معنای واقعی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، پدیده رو به افزایش بزه دیدگی دختران نوجوان است. بزه دیدگی دختران نوجوان، نه تنها آن ها را در زندگی فردی، با مشکلات عدیده روبه رو می کند؛ بلکه، به دلیل اینکه بسیاری از دختران نوجوان بزه دیده امروز، بزهکاران فردا هستند، جامعه را نیز در معرض خطری جدی و جبران ناپذیر قرار می دهد.

از بارزترین نمونه های بزه دیدگی دختران نوجوان، بزه دیدگی جنسی یا آزار جنسی است پیشگیری از بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان به عنوان نخستین راه حل در زمینه تقلیل بزه علیه دختران نوجوان و همچنین جلوگیری از تکرار بزه بر روی دختران نوجوان که چنین تجربه تلخی دارند دارای اهمیت فراوانی است، لذا با توجه به اینکه بزه دیدگی و مخصوصا بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان در کشور ما مورد کم توجهی واقع شده، ضرورت تحقیق در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان احساس می شود. نتایج بررسی ها نشان داد بهترین روش جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی دختران نوجوان، تغییر سبک زندگی و تربیت جنسی در کانون خانواده است.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: