دریافت مقاله بررسی انواع موتورهای جستجو ، قوانین و الگوریتم های آن ها

دریافت مقاله بررسی انواع موتورهای جستجو ، قوانین و الگوریتم های آن ها

مقاله بررسی انواع موتورهای جستجو ، قوانین و الگوریتم های آن ها

وب منبع عظیمی از اطلاعات است که روز بروز بر حجم آن افزوده می شود. در حال حاضر میلیاردها صفحه که اطلاعات فراوانی از موضوعات مختلف را در بردارند، بر روی سرویس دهنده های مختلف جا خوش کرده اند این در حالی است که تولد سایت های جدید و گسترش سایت های موجود نیز بطور فزاینده ای به این حجم اطلاعات می افزاید. نرخ رشد اطلاعات تا بدان جاست که امروزه مشکل دسترسی به اطلاعات جدی تر از نبود اطلاعات است. امروزه چالش عمده اکثر کاربران دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود است.
در این مقاله به بررسی اجمالی انواع موتورهای جستجو موتورهای جستجوی خزشگر، اندیس گذار و جستجوگر و رتبه بند خواهیم پرداخت، سپس به رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای جستجو، قوانین و الگوریتم های موتورهای جستجو از قبیل HITS/PageRank می پردازیم.

کلمات کلیدی: موتورهای جستجو، رتبه بندی صفحات وب، HITS/PageRank

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: