دریافت مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری

دریافت مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری

مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری

در مقاله پیش رو تحلیل ارتعاشات محوری مورد بررسی قرار گرفت. بعلت ناکارآمدی روش های تحلیلی و تئوری در تاثیر و اعمال پارامترهای غیر خطی با تغییر فرم های بزرگ، روش عددی برای حل معادلات ارتعاشی رشته حفاری در حوزه فرکانس و زمان برگزیده شده و پاسخ های بدست آمده با مقادیر تجربی و مدلهای پیش بینی شده مقایسه شده است. تاثیر پارامترهایی از قبیل گل حفاری، میرایی، وزن روی مته، زاویه انحراف چاه و استفاده از مته سه مخروطی که در رفتار استاتیکی و دینامیکی رشته حفاری موثرند، از مهمترین موضوعاتی هستند که به آنها پرداخته شد.
از تحلیل استاتیک غیرخطی برای تعیین محل تماس رشته با دیواره چاه و طول موثر رشته و تحلیل های مودال و هارمونیک برای تعیین فرکانس های طبیعی محوری و سرعت های بحرانی استفاده شده و با تحلیل گذرا رفتار دینامیکی سیستم در حوزه زمان بررسی شد.

کلمات کلیدی: رشته حفاری، وزن روی مته، پایدارکننده، لوله های وزنه و حفاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: