دریافت مقاله بررسی آلودگی مخزن آسماری میدان مارون به هیدروژن سولفوره

دریافت مقاله بررسی آلودگی مخزن آسماری میدان مارون به هیدروژن سولفوره

مقاله بررسی آلودگی مخزن آسماری میدان مارون به هیدروژن سولفوره

پس از ۱۵ سال از آغاز تولید نفت در این مخزن آلودگی به هیدروژن سولفوره در یکی از چاه های تولیدی گزارش شد. به تدریج آلودگی گسترش پیدا کرده و به صورت یکی از مشکلات اصلی تولید درآمد. مطالعات ژئوشیمیایی جهت شناخت منشا آلودگی بر روی نمونه نفت و سنگ ریزه های عملیات حفار ی انجام شد.
بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه منشاء آلودگی به گاز H2S در مخزن آسماری، نفت مخزن بنگستان میدان مارون می باشد. منشاء اصلی تشکیل این گاز در مخزن بنگستان، فرآیند TSR تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی: نفت، هیدروژن سولفوره، آسماری، بنگستان، مارون

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: