دریافت مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف

دریافت مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف

مقاله بررسی آزمایشگاهی و میدانی رفتار سازندهای شیلی میادین نفت و گاز مناطق نفتخیز جنوب در مقابل سیالات حفاری مختلف

مشکلات ناشی از ناپایداری سازندهای شیلی چاه های میادین نفت وگاز جنوب که باعث تنگی چاه، گیرش لوله ها، تخریب سازند هرزروی گل، فوران چاه، انحراف چاه و کلیه مشکلاتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر افزایش هزینه های حفاری موثر است، محققین را مجبور به طراحی فرمولاسیون سیال مناسب برای حفاری لایه های شیلی کرده است که بتواند مشکلات مذکور را به حداقل رسانده و به محیط زیست کمترین آسیب را برساند، که باید برای این گل دانسیته، افت صافی و خواص جلوگیری کننده از حساسیت لایه های شیلی مورد نظر قرار گیرد تا هزینه های تحمیلی ناشی از عوامل فوق به حداقل برسد.
مکانیزم ناپایداری شیل ها در هنگام استفاده از سیالات پایه آبی بدین صورت است که آب خارج شده ازساختار گل موجب هیدراته شدن شیل ها و افزایش فشار منفذی می شود که در نتیجه تورم و تخریب شیل ها را در پی دارد و این در حالی است که حتی استفاده از سیستم های گل پایه آبی محتوی کلراید پتاسیم با وجود تامین کاتیون پتاسیم باز دارنده به تنهایی قابلیت پایداری شیل ها را نخواهد داشت.
در این طرح پژوهشی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و داده های میدانی اقدام به بررسی رفتار شیل های آسماری و بنگستان میادین اهواز، آبتیمور و مارون هنگام قرار گرفتن در معرض انواع مختل ف گل های پایه آبی و روغنی نموده و میزان تاثیر گل های مذکور بر انواع شیل ها مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: حفاری، پایداری شیل، گل پایه روغنی، گل گلایکولی، وزن گل، محیط زیست

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: