دریافت مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها

دریافت مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها

مقاله انقلاب‌های زمینه ها و پیامدها

در سال­های اخیر تعاریف و تعابیری جدید، تحت تأثیر تحولات سیاسی و تغییرات در ساختار روابط بین‌الملل به ویژه پس از دوران جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وقوع پیوسته و  وارد ادبیات سیاسی شده است. انقلاب رنگی یا  مخملی از جمله مهم‌ترین آنهاست. انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی نوعی دگرگونی بدون خونریزی و یا برانداری به روش بدون خشونت (براندازی نرم) است. نکته­ای که توجه مضاعف به این موضوع را فراهم ساخته است، مربوط به تلاشی است که برای تبدیل آن به الگوی تغییر ساختار سیاسی در کشورهای در حال گذار،  مخالف و معارض توسط غرب به ویژه امریکا صورت می‌گیرد. در نظام بین­ الملل کشورهایی حضور دارند که پس از چند دهه تجربه تحولات سیاسی خاص، در حال تغییر و ورود به شرایط سیاسی جدید به سر می‌برند.

تحقق انقلاب­ های رنگی در این کشورها می­تواند تحول سیاسی در این جوامع را در مسیری خاص که عمدتاً مبتنی بر ارزش­های لیبرال و نظام­های دمکراسی غربی است هدایت کند. این نوشتار به عنوان مقدمه‌ای در تبیین انقلاب­های رنگی، سعی دارد تا این پدیده را به لحاظ مفهومی، ویژگی­، ابعاد و روش، معرفی نماید. همچنین می‌کوشد تا برای تبیین مصداقی بحث، نحوه وقوع این انقلاب را در برخی کشورها  و کاربرد الگو را در ایران تشریح کند.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: