دریافت مقاله امکان سنجی صادرات گاز طبیعی ایران به هند

دریافت مقاله امکان سنجی صادرات گاز طبیعی ایران به هند

مقاله امکان سنجی صادرات گاز طبیعی ایران به هند

رویکرد جهانی به مساله حفظ محیط زیست که نماد آن در تصمیمات کنفرانس ریو (۱۹۹۲) و سپس کنفرانس کیوتو (۱۹۹۷) بروز یافت . زمینه ای عمده جهت طرح گاز طبیعی به عنوان یک سوخت مناسب و پاکیزه جهت مصرف را فراهم ساخت در این رابطه طرح مساله هزینه اجتماعی و سوخت های آلوده ساز محیط زیست نمود عینی ضرورت توجه به سوخت های پاکیزه تر بود و گاز طبیعی به عنوان اولین و مناسب ترین گزینه مطرح در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.
یکی از اساسی ترین مسائل موجود در راه گسترش بازار جهانی گاز مساله هزینه بر بودن ماهیت پروژه های انتقال گاز طبیعی می باشد.
بر همین اساس قبل از اجرای هر پروژه گاز یعی مطالعات امکان سنجی با صرف هزینه های قابل توجه بخصوص جهت بررسی همه جانبه ابعاد اقتصادی پروژه از نظر سود آوری و سود دهی یا عدم سود آوری آن انجام می گیرد.

کلمات کلیدی: امکان سنجی، صادرات گاز طبیعی، گاز طبیعی ایران، صادرات گاز طبیعی ایران به هند

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: