دریافت مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان

دریافت مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان

مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های ماسه ای با گذشت زمان

افزایش ظرفیت باربری با گذشت زمان (Set Up) در ۲۰ سال گذشته، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است اکثر روش های طراحی شمع که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند. این افزایش ظرفیت را در نظر نمی گیرند و در حقیقت، از تمام ظرفیت باربری شمع، استفاده نمی کنند.
در این مقاله ضمن معرفی پدیده ی Set Up و عوامل آن باتحلیل عددی نتایج آزمایشات بارگذاری انجام شده بر روی شمع های کوبیده شده در ماسه، پیشنهاداتی به منظور اصلاح ضعف های روابط تجربی پیش بینی کننده Set Up ارائه شده است.

کلمات کلیدی: Pile Set Up، ظرفیت باربری محوری، شمع، افزایش زمان مند، خاک ماسه ای

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: