دریافت مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های رسی با گذشت زمان

دریافت مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های رسی با گذشت زمان

مقاله افزایش ظرفیت باربری شمع های کوبشی در خاک های رسی با گذشت زمان

افزایش ظرفیت باربری محوری شمع با گذشت زمان را Set Up می گوییم. علاوه بر محو فشار آب حفره ای اضافی، عوامل دیگری همچون سالخوردگی خاک و خزش نیز از عوامل SetUP می باشند. این پدیده می تواند منجر به افزایش بسیار چشم گیر ظرفیت باربری شمع شود.
در این تحقیق پس از معرفی SetUP و عوامل تاثیر گذار بر آن، با تحلیل نتایج آزمایشات بارگذاری شمع های کوبیده شده در خاک های رسی، نقاط ضعف روابط تجربی موجود برای تخمین Set Up معرفی شده و راه کارهایی به منظور اصلاح این ضعف ها ارائه شده است.

کلمات کلیدی: Pile Set Up، شمع، ظرفیت باربری محوری، افزایش زمان مند، خاک رسی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: