دریافت مقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز بواسطه خازن آنترل شده الکترونیکی

دریافت مقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز بواسطه خازن آنترل شده الکترونیکی

مقاله استفاده از موتور القایی سه فاز با منبع تکفاز بواسطه خازن آنترل شده الکترونیکی

دراین مقاله هدف ما بررسی عملکرد موتور القایی سه فاز با برق تکفاز می باشد که از خازن کنترل شده الکترونیکی و یک سوییچ الکترونیکی بصورت سری با خازن ثابت استفاده می کند تا در تمام شرایط بارداری ولتاژهای فاز موتور حداکثر تعادل را داشته باشند.
ضمنا از هیچ کلید مکانیکی یا گریز از مرکز استفاده نشده است. عملکرد پایه ای سیستم ، آنالیز بصورت تئوری و نتایج شبیه سازی و آزمایشی در مقایسه با عملکرد قابل پیش بینی در استفاده از یک یا دو خازن ثابت در این مقاله موجود است. ظرفیت خازن بصورت مؤثر و ﺑﻬینه می تواند در هنگام استفاده و تحت هر سرعت مورد نیاز تعیین گردد، که این امر توسط تغییر تناوبی در چرخه کار کلید کنترل شده می باشد تا اغتشاش در ولتاژهای فاز حداقل گردد و کارکرد موتور در سرعت های مختلف ﺑﻬبود یابد.

کلمات کلیدی: خازن کنترل شده ، چرخه کار ، موتور القایی ، اغتشاش حداقل

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: