دریافت مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

دریافت مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

هدف این مقاله مقایسه عملکرد سیستم تاپ درایو و روش معمول حفاری به وسیله کلی و میزدوار میباشد. مطالعات قبلی نشان می دهد تاپ درایو توانایی کاهش %۲۵-۲۰ کل زمان حفاری یک چاه را دارد ولی این مقاله این نتایج را در کاربرد تاپ درایو در ایران با چالش مواجه می کند. بدین منظور دو چاه مشابه در میدان گچساران که یکی تاپ درایو و دیگری کلی انتخاب شدند و کل پروسه عملیات از ابتدا تا انتها در آن ها آنالیز شد. نتایج ضمن تایید کاهش بعضی زمان ها مانند زمان اتصال و پیمایش لوله ها، به این موضوع اشاره دارد که به دلیل زمان های القابی مانند زمان تعمیر، نصب و انتظار، عملکرد تاپ درایو خنثی شده است.
همچنین این بررسی نشان داد که بعضی مشکلات عملیاتی مانند عدم بهینه سازی حفاری و هرزروی گل حفاری وجود دارد که به مراتب با هزینه ای کمتر از تاپ درایو قابل حل است. در واقع این پروژه در مسیر خود با سه مسئله ضرورت آنالیز حفاری، اولویت گذاری امور و یکیارچگی امور مواجه شد.

کلمات کلیدی: تاپ درایو، کلی، آنالیز حفاری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: