دریافت مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

دریافت مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

مقاله آنالیز گازهای حل شده در روغن به کمک منطق فازی برای تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

ترانسفورماتورهای قدرت از عناصر مهم و کلیدی یک سیستم قدرت محسوب می شوند و بروز خطا در آنها می تواند وقفه های طولانی در سرویس دهی و نیز هزینه های سنگین تعمیرات را باعث گردد. بررسی گازهای محلول در روغن به عنوان یک روش موثر و مفید می تواند با تشخیص عیوب داخلی ترانسفورماتورهای قدرت و پیشنهاد اقدامات پیشگیرانه، مانع از بروز خطاهای مهم در ترانسفورماتور گردد. معمولاً ارتباط میان خطاها و دلایل بوجود آورنده آنها در تجهیزات قدرت بصورت فازی می باشد‍ ، لذا به کمک آنالیز گازهای حل شده در روغن و نیز منطق فازی می توان خطاهای ترانسفورماتورهای غوطه ور در روغن را تشخیص داد.
در این مقاله از یک سیستم فازی برای تشخیص خطاهای داخلی ترانسفورماتور با استفاده از روش نسبت گازهای محلول در روغن استفاده شده است. در انتها نیز برای بررسی درصد موفقیت کار، روش ارائه شده با یک روش قدیمی و مرسوم تشخیص خطا مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی: ترانسفورماتور، منطق فازی، تشخیص خطا، گاز حل شده، تست عایق

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: