دریافت مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری

دریافت مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری

مقاله آشکار سازی مانع با استفاده از شار نوری

در تصاویر متوالی با ردیابی و جستجوی نقاط متناظر از تصویر اصلی می توان جابجایی نقاط متحرک را تحلیل کرد. یکی از روش های مرسوم در تخمین حرکت های محاسبه شار نوری با استفاده از حداقل سه تصویر متوالی می باشد. شار نوری یک نقطه از تصویر بردار جابجایی مکانی و سرعت آن نقطه را نتیجه می دهد. سپس با نگاشت نقطه مزبور به محیط واقعی، حرکت نقطه متناظر در محیطی که دوربین قرار دارد را می توان آنالیز کرد.
در این مقاله ضمن معرفی مفاهیم اساسی و محاسبه شار نوری به کاربرد این روش در استخراج خصوصیات مانع و آنالیز حرکت موانع ثابت و متغیر با توجه به حرکت دوربین می پردازیم.

کلمات کلیدی: پردازش تصویر ، تشخیص مانع ، شار نوری ، تخمین حرکت ، ردیابی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: