دریافت مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه

دریافت مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه

مطالعات اجتماعی یک حوزهٔ مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال،گذشته و آینده) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و…) بحث می کند. به همین دلیل، این حوزه، مفاهیم رشته های متعدّد و مختلف چون تاریخ، جغرافیا، مدنی، اقتصاد، حقوق، مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد. در برنامۀ جدید در دوره ابتدایی از تلفیق بیشتری در سازماندهی محتوا استفاده می شود؛ اما با رسیدن به دورهٔ اوّل متوسطه از درجۀ تلفیق کاسته شده و با توجّه به درجه و نوع تلفیق به کار رفته، رشته ها هویت خود را از دست نمی دهند، بلکه یک حوزۀ موضوعی غالب بوده و در جاهای مناسب از پیوند با حوزه های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه استفاده می شود.
در برنامهٔ درسی جدید مطالعات اجتماعی، به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا، پنج حوزهٔ موضوعی انتخاب شده است:

  1. فضا و مکان
  2. زمان، تداوم و تغییر
  3. فرهنگ و هویت
  4. نظام اجتماعی
  5. منابع و فعّالیت های اقتصادی

هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور است. این کتاب شامل ۱۲ فصل و ۲۴ درس است که در هر فصل، دو یا چند حوزهٔ موضوعی و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها با یکدیگر تلفیق شده اند.

این مجموعه شامل ۳ نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی مقطع هشتم متوسطه میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: