دریافت مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات فارسی سوم ابتدایی

کتاب فارسی پایه ی سوم، بر بنیاد رویکرد عام «برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران» یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه (علم، تفکّر، ایمان، اخلاق و عمل) و جلو ه های آن در چهار پهنه (خود، خلق، خلقت و خالق) بر پایه ی «برنامه یدرسی فارسی دوره ی ابتدایی»، تألیف و سازماندهی شده است.
رویکرد خاصّ برنامه ی زبان آموزی بر آموزش مهارت های زبانی و فرازبانی یا مهارت آموزی، استوار است. به همین روی، همزمان به دو پهنه ی مهارت های خوانداری و مهارت های نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی (تفکّر، نقد و تحلیل) پرداخته شده است.
کتاب فارسی از یک سو بر قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان، تمرکز دارد و درست دیدن، درک خوانداری و درک شنیداری را آموزش می دهد و از سوی دیگر با قلمرو تولیدی زبان، پیوند می یابد و در فرایند یاد دهی یادگیری به ریز مهارت های خوانداری مانند رعایت آهنگ، لحن کلام، تکیه، مکث و درنگ در خوانشِ متن و سخن گفتن انتقادی می پردازد.
تقویت مهارت های زبانی، هدف اصلی آموزش فارسی است. در کتاب فارسی سوم ابتدایی به آموزش سطوح پیشرفته ی چهار مهارت اصلی زبان، پرداخته شده است.

این مجموعه شامل ۹ نمونه سوال امتحانی درس فارسی مقطع سوم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: