دریافت مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی دوم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی دوم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات علوم تجربی دوم ابتدایی

علوم تجربی یکی از یازده حوزه ی یادگیری در برنامه ی درسی ملّی است. براساس جهت گیری های این برنامه، علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و کشف فعل خداوند تعریف شده است. در همین راستا، شناخت و استفاده ی مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملّی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی قلمداد می شود.
به همین دلیل می بایست همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکّر، آگاهی، توانایی، ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی و به عبارتی کسب علم مفید، سودمند و هدفدار که بتواند انسان هایی مسئولیت پذیر، متفکّر و خلّق پرورش دهد، در سازماندهی محتوا و آموزش مورد توجّه قرار گیرد.

این مجموعه شامل ۵ نمونه سوال امتحانی درس علوم تجربی مقطع دوم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: