دریافت مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه

دریافت مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه

مجموعه نمونه سوالات عربی هفتم متوسطه

این کتاب نخستین کتاب عربی از مجموعه کتاب های دوره اوّل متوسّطه می باشد که تدوین آن بر اساس تغییرِ نظام آموزشی صورت گرفته است. شورای تألیف، یک تیم نه نفره شامل استادان دانشگاه و معلّمان بوده است.کتاب حاضر براساس نظرات دبیران و گروه های آموزشی بازنگری شده است.
رویکرد راهنمای برنامهٔ درسی عربی «پرورش مهارت های زبانی به منظور تقویت فهم متون دینی و کمک به زبان و ادبیّات فارسی» است. شیوهٔ کتاب، متن محوری است. انتظار می رود دانش آموز بتواند در پایان نیمسال اوّل تحصیلی، برخی عبارات و در پایان نیمسال دوم متون سادهٔ عربی را درست بخواند و معنای آنها را بفهمد.
در این کتاب حدود ۴٠٠ کلمهٔ ساده و دشوار به کار رفته است که مجدّداً در پایه های بعدی تکرار می شوند.
هرچند این کتاب، قاعده محور نیست؛ امّا در بیشتر درس های کتاب، نکاتی تحت عنوان «بدانیم» آمده که هدف آن کمک به فهم بهتر متن و عبارت است. آنچه در بخش «بدانیم» آمده به منظور فهم معنای جملات است. فراگیر، قاعده را می خواند تا بتواند به کمک آن درست بخواند، درست بشنود و درست ترجمه کند.
هدف اصلی، درست خواندن، فهمیدن و ترجمه است، در واقع قواعد در خدمت فهم عبارت و متن است و این موضوع در بارم بندی امتحانات نیز لحاظ شده است.

این مجموعه شامل ۱۵ نمونه سوال امتحانی درس عربی مقطع هفتم متوسطه میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: