دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی

کتاب ریاضی پایه ی چهارم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی پایه های اوّل تا سوم تألیف شده است. یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حلّ مسئله است. فعّالیت های کتاب به طور عمده به این منظور طرّاحی شده اند. به طور معمول دانش آموزان در انجام این فعّالیت ها با دشواری و چالش مواجه خواهند شد و این موضوع نه تنها نگران کننده نیست بلکه هنگامی که با کمک و راهنمایی معلّم همراه باشد، نتیجه ای مناسب به دنبال دارد.
مواجه کردن دانش آموزان با مسئله یک امر هدفمند و آگاهانه در این کتاب به شمار می رود.
کمک به دانش آموز نباید با دراختیار گذاشتن حلّ مسئله یکسان تلقی شود. کمک ها و راهنمایی ها باید به اندازه ای باشد که شوق کشف و لذّت حل کردن را از دانش آموز نگیرد. در طیّ این مسیر گفت وگوی دانش آموزان با معلّم و نیز با یکدیگر، توضیح افکار و دفاع از ایده ها، قضاوت در مورد افکار و ایده های ریاضی دیگر دانش آموزان، بررسی و آزمایش حدس ها و نقد راه حل ها جزئی از فرایند یادگیری ریاضی است.

این مجموعه شامل ۸ نمونه سوال امتحانی درس ریاضی مقطع چهارم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: