دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

کتاب ریاضی پایه ی ششم در جهت اهداف برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب های درسی دوره ی ابتدایی تألیف شده است. زمانی تأکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجّه به این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوّه ی تفکّر و تعقّل و رشد توانایی حلّ مسئله است. رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ولی توجّه به آن می تواند جهت اصلی حرکت جامعه ی آموزش ریاضی را تعیین کند.
در این میان، اصلی ترین و مؤثّرترین وظیفه بر عهده ی معلّمان محترم قرار دارد. قدرت انعطاف و هماهنگی و همراهی معلّمان با برنامه های جدید ستودنی است. بر این اساس، مؤلّفان کتاب حاضر سعی کرده اند برای انجام وظیفه ی خویش در مورد آموزش معلّمان، ضمن اطّلاع رسانیِ مناسب و به هنگام درباره ی تألیف، کتاب راهنمای معلّم و نیز فیلم های آموزشی مربوط را به موقع در اختیار همکاران عزیز قرار دهند.

این مجموعه شامل ۵ نمونه سوال امتحانی درس ریاضی مقطع ششم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: