دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی

کتاب ریاضی پایه ی سوم ابتدایی در جهت برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تدوین کتاب های درسی ریاضی پایه ی اوّل و دوم تألیف شده است. در این کتاب تلاش شده است دانش آموزان با روش های نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب شوند و در یادگیری نقشی فعّال ایفا کنند. در عین حال، مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آن ها را در حلّ مسئله تقویت کند. کتاب به ابعاد مختلف دانش ریاضیّات توجّه دارد. این دانش از طرفی، یک هنر است که باید از لحاظ زیبایی شناسی و حقیقت نمایی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد و از طرف دیگر، در همه ی علوم بشری کاربرد و حضور تعیین کننده دارد.
آموزش ریاضیّات نه تنها اهرمی مؤثّر برای رشد تفکّر، بلکه وسیله ای برای تعالی انسان از طریق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست و البته این تعالی بدون تکیه بر معارف الهی و علوم توحیدی میسر نخواهد بود. درس ریاضیّات باید برای دانش آموزان شادی آور و لذّت بخش باشد و به وسیله ی آن احساس خوبی از توانایی های خود و دیگران به ایشان دست دهد.
همچنین باید به دانش آموزان نشان دهد که با همه ی تفاوت ها و اختلاف هایی که دارند، می توانند در کنار هم باشند و برای یکدیگر احترام قائل شوند. دانش آموزان هم مسئولیت بپذیرند و هم به دیگران، وقتی به کمک نیاز دارند، یاری رسانند و برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند.

این مجموعه شامل ۶ نمونه سوال امتحانی درس ریاضی مقطع سوم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: