دریافت مبانی پروموشن (مروری بر مفهوم پروموشن و نقش آن در ارتقای جایگاه سازمان/کسب وکار)

دریافت مبانی پروموشن (مروری بر مفهوم پروموشن و نقش آن در ارتقای جایگاه سازمان/کسب وکار)

مبانی پروموشن (مروری بر مفهوم پروموشن و نقش آن در ارتقای جایگاه سازمان/کسب وکار)

پروموشن به عنوان یکی از عناصر آمیزه بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع، پروموشن)، نقش ویژه ای درارتقای جایگاه سازمان/کسب وکار ایفا می نماید و در واقع حلقه ارتباط بامشتری است. به عبارت دیگر بازاریابی چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمت گذاری مناسب و سهولت دسترسی مشتریان به کالاست. سازمانها/کسب و کارها، به ارتباط با مشتریان خود نیاز دارند و آنچه باید موضوع این ارتباط قرار گیرد، نباید بر عهده شانس گذاشته شود. منظور از پروموشن، کلیه ابزار ارتباطی است که می تواند پیامی را به مخاطب هدف برساند.

اکثر ارتباطات سازمان/کسب وکار با بازار از طریق برنامه های پروموشن کنترل شده و برنامه ریزی شده صورت می‌گیرد. ابزار اصلی مورد استفاده جهت ایجاد این ارتباطات نیز آمیزه پروموشن است که شامل تبلیغات، ‌فروش شخصی، ‌روابط عمومی و عمومی سازی، پیشبرد فروش، ‌و بازاریابی مستقیم می‌باشد. هر کدام از عناصر آمیزه‌پروموشن، نقش مشخص و متفاوتی در برنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی، بازی می‌کنند و هرکدام دارای مزایا و محدودیتهایی می‌باشند. ارتباطات یکپارچه بازایابی رویکردی جهت برنامه ریزی و طراحی برنامه های پروموشن و بازاریابی و هماهنگ کردن کلیه ‌فعالیتهای ارتباطی است. ارتباطات یکپارچه بازاریابی سعی می‌کند تا کلیه فعالیتهای پروموشن و بازاریابی سازمان/کسب وکار، منجر به ایجاد یک تصویر واحد و ثابت ازآنها در بازار هدف گردد. با انسجام و هماهنگی فعالیتهای ارتباطی بازاریابی، از دوباره کاری فعالیتهای سازمان/کسب وکار جلوگیری می‌شود و آنها از مزیت هم افزایی ابزار ارتباطی بهره مند می‌گردند و برنامه های ارتباطی کاراتر و مؤثرتری را ایجاد می‌کنند.

 

آنچه دراین مقاله موردبررسی قرارخواهدگرفت :

 • آمیزه پروموشن
 • مدیریت آمیزه پروموشن
 • فرایند برنامه ریزی آمیزه پروموشن
 • برنامه و استراتژی بازاریابی
 • تأثیرات محیطی بر بازاریابی و آمیزه پروموشن
 • سازماندهی پروموشن سازمان/کسب وکار
 • بررسی فرایند ارتباط
 • منبع، پیام و کانال ایجاد ارتباط
 • تعیین اهداف پروموشن
 • بودجه بندی آمیزه پروموشن
 • ارزیابی اثر بخشی برنامه‌های پروموشن

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: