دریافت فرم گزارش نتایج آدیت (ممیزی) فرایند

دریافت فرم گزارش نتایج آدیت (ممیزی) فرایند

فرم گزارش نتایج آدیت (ممیزی) فرایند

هدف از اجرای این روش، شناسایی مشکلات و تعیین فرصت های بهبود در کلیه مراحل چرخه تولید می باشد. این مشکلات و فرصت ها در زمینه های ذیل می توانند مشاهده شوند:

  1. عدم کفایت روش ها و فرآیندها جهت تحقق اهداف
  2. عدم اجرای مناسب روشها و فرآیندها

با انجام آدیت می بایست مشکلات اساسی شناسایی شده و با انجام اقدامات اصلاحی موثر، نسبت به رفع ریشه ای مشکلات اقدام نمود.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: